Vuxenutbildning

Botkyrkas vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på universitet eller högskola.

Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett studiebevis/examensbevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via din hemkommun.

Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning, enstaka kurser eller som lärling.

Ansök här
Aktuella sökperioder

Nivåtest

Du kan göra ett nivåtest om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik för att ta reda på vilken kurs du bör läsa. Detta gäller för dig som ska läsa grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning.

Nivåtest är kostnadsfritt. Om du vill göra ett nivåtest behöver du kontakta vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning, för mer information och anmälan.

Särskilt stöd

Om du är i behov av särskilt stöd i dina studier ska du kontakta skolan som du blivit antagen till så att de kan hjälpa dig med dina behov. Några exempel på svårigheter och funktionsnedsättningar som kan påverka dina studier:

 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Koncentrationssvårigheter, svårigheter med struktur och planering
 • Rörelsehinder, synskada, hörselskada
 • Smärtproblematik
 • Social fobi, depression, ångest
 • Diabetes, epilepsi och andra sjukdomar
 • Tal-och språkstörning
 • Specifika matematiksvårigheter
 • Diagnostiserade funktionsnedsättningar som dyslexi, ADHD, ADD
 • Aspergers syndrom, bipolär sjukdom med flera
 • Andra svårigheter i lärandesituationer​

Hitta din nivå

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är för dig som behöver läsa in kurser som motsvarar grundskolans nivå.

Gymnasial vuxenutbildning
Det finns en mängd olika gymnasiala kurser du kan läsa inom vuxenutbildningen. Du kan välja att läsa alltifrån en enstaka kurs till en hel yrkesutbildning.

Komvux som anpassad utbildning (Lärvuxcenter)
Anpassad utbildning för vuxna som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Antagning och överklagan
Urvalet görs utifrån nationella lagar och regler där den med lägst utbildningsbakgrund har företräde.

Betyg 
Få ett slutbetyg, beställ betyg, vad krävs för en gymnasieexamen, få utländska betyg bedömda och översatta.