Tentamenservice

För att underlätta för dig som studerar på distans och läser vid högskolor och universitet runt om i Sverige, erbjuder vi möjligheten att kunna göra din tentamen hos oss på Campus Botkyrka i Tumba.

Ansökan till tentamen

Du ansöker om att få skriva tentamen elektroniskt, följ länken nedan.
Efter detta meddelar du din institution som i sin tur kontaktar vår tentamenadministratör.
En automatisk bokningsbekräftelse skickas ut till dig med all information du behöver inför din tentamenskrivning hos oss.

Ansök om att skriva tentamen här

Vem får tentera på Campus Botkyrka?

Campus Botkyrka erbjuder alla denna tentamensmöjlighet. Det måste vara godkänt av den högskola du studerar på. OBS! Vi har endast öppet för tentamen på vardagar, inte helger!

Kostnad och betalningssätt

Är du skriven i Botkyrka kommun är tentamen kostnadsfri. Bokar du inte av inom föreskriven tid blir du dock återbetalningskyldig enligt våra avbokningsregler.
Är du skriven i en annan kommun betalar du en avgift på 600 kr. Detta gäller under vardagar (mån-fre) klockan 08:00 – 18:00.

I kostnaden ingår skrivvaktskostnad, central tentamensadministration och lokalkostnad, inredning/utrustning, personalkostnader samt service och teknisk support.
Vi accepterar endast kortbetalning som sker på plats dagen du skriver din tentamen.

Anmälan är bindade.

Avbokning sker via tentamen@campusbotkyrka.se senast 48 timmar innan tentamenstillfället.
Vid utebliven avbokning inom föreskriven tid blir man återbetalningsskyldig för tentamenstillfället plus en administrativ avgift på 100 kr.

Studieplatser

Med anledning av rådande situation med Covid-pandemin, så kommer möjligheten till att låna studieplats/grupprum att tillsvidare vara stängd.
Detta gäller från 30 november 2020. (Vi uppdaterar vår hemsida varje vecka om läget kommer att förändras.)

Med vänliga hälsningar
Skolledningen Campus Botkyrka/Xenter Yrkeshögskola

Nitus

Vi är sedan ett par år av Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) kvalitetsdeklarerat lärcentra. Lärcentra är i första hand en mötesplats för studerande med varierande tillgång på studieplatser, teknisk utrustning, tentamenservice och handledning.

För att läsa mer om Nitus gå in på följande länk www.nitus.se

Kontakta oss

Vill du veta mer, kontakta Tentamenssamordnaren på Campus Botkyrka/Xenter Yrkeshögskola:

0708-69 95 27

tentamen@campusbotkyrka.se