Tillgänglighetsredogörelse

Campus Botkyrka står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur campusbotkyrka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från campusbotkyrka.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-post info@campusbokyrka.se alternativt ringa oss på 08-530 623 70.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du meddela oss via vår e-post info@campusbotkyrka.se alternativt ringa oss på 08-530 623 70 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Hur vi testat webbplatsen

Campus Botkyrka har tillsammans och med tekniskt stöd av Oxys Ab testat webbplatsen manuellt och med nedan listade verktyg:

  • Axe Web Accessibility Testing – För initial felsökning av alla sidor på campusbotkyrka.se (Axe)
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool – För felsökning under tillgänglighetsanpassning (Wave)
  • SEMrush – För att filtrera ut särskilda sidor och element som behövde åtgärdas på hela sajten, exempelvis alla bilder som saknade alt-text (SEMrush)
  • DIGG Myndigheten för digital förvaltning – Vi har använt deras verktyg för att manuellt testa och skapa tillgänglighetsredogörelse (denna sida) (DIGG)

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Joakim Falkeborn.