Yrkeshögskola

I Botkyrka kommun är det Xenter Yrkeshögskola som håller i yrkeshögskoleutbildningarna.

På Xenter kan du studera inom IT, teknik, media, administration och fastighet.Xenter är smått unikt med sina många studior för TV-produktion, filmeffekter och labbmiljöer för 3D-print, hiss, automation och marin service. Du hittar alla aktuella utbildningar på skolans webbplats: www.xenter.se 

 Yrkeshögskola (YH) är en eftergymnasial utbildningsform där du utbildas i nära samarbete med arbetslivet och en stor del av utbildningen utgörs av praktik ute på företag (LIA, lärande i arbete). Du blir utbildad till ett visst yrke och målet är att du ska få arbete inom din bransch direkt efter examen. 

För att vara behörig till yrkeshögskolan ska du ha kunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Många YH-utbildningar har dessutom särskilda förkunskapskrav. 

 YH-utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. De allra flesta är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN (alla utbildningar på Xenter är/gör det), men det finns några som tar ut en studerandeavgift. 

 Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en statlig tillsynsmyndighet som också beviljar vilka YH-utbildningar som får starta. Utgångspunkten för att få starta yrkeshögskoleutbildningar är att det krävs en efterfrågan av en viss kompetens i arbetslivet. Rapportering av hur många som får arbete efter examen sker också till YH-myndigheten. 

 På MYH:s webbplats yrkeshogskolan.se presenteras det aktuella utbildningsutbudet för samtliga yrkeshögskolor i hela landet.