Inför tentamenstillfället

Inför tentamenstillfället:

  • Var i god tid.
  • Ha med dig giltig legitimation.
  • Undvik att ta med mobiltelefon eller annan teknisk utrustning.
  • Ta inte med lösa papper.
  • Det är tillåtet med enklare förtäring.
  • Det är inte tillåtet med rökpauser.

När får man tidigast lämna tentasalen?

Detta skiftar från de olika institutionerna. Kolla med din skola vad som gäller under din tentamen.

Regler under tentamen

Under tentamenstillfället ska det vara lugnt och tyst i lokalen.
Samtal är strikt förbjudna. Du blir tvungen att lämna fram både mobil och medhavd handväska/väska till tentavakten. Den som stör under ordningen kan komma att bli avvisad från lokalen samt anmäld till disciplinnämnden. Det är inte tillåtet att ta med eget material förutom det som står angivet på tentaminan som hjälpmedel. Står inget hjälpmedel angivet är det inte tillåtet att använda något och i förekommande fall kommer det då att anmälas som fusk. I tentamensalen är det tentamensvakten/vakterna som håller ordning. Dessa har fullt mandat att handhållna studentens väskor/mobiler mm tills tentamen är slut.
Alla försök till fusk anmäls och kan leda till att studenten blir avstängd från sina studier.

Hjälpmedel

På tentaminan står det vilket/vilka hjälpmedel som är tillåtna att använda under tentaskrivningen. Står inget hjälpmedel angivet är det inte tillåtet att använda något och i förekommande fall kommer det då att anmälas som fusk.

Tentamensvakter

Vi har alltid minst en tentamensvakt på plats. Vi tar in fler vakter om antalet skrivande ökar i antal.

Stöd för studenter med funktionshinder

Studerande med funktionsnedsättningar kan behöva anpassning av studiesituationen och extra stöd för att kunna studera på samma villkor som andra.
Om du har en funktionsnedsättning är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Du söker stöd på följande sätt:

  1. Fyll i blanketten anpassad tentamen-pedagogiskt stöd i samband med tentamen (Se nedan). Detta underlag ska lämnas in till tentamenssamordnaren senast 3 veckor före tentamensdagen.
  2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder.
  3. Samordnaren utfärdar ett beslut där stödåtgärderna beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

Observera att det ibland kan ta tid att ordna det stöd som passar just dig, se därför till att vara ute i god tid.

Kontakta oss:
Tentamensamordnare
tentamen@xenter.se
Mobil: 072 – 748 06 00