Betyg

Slutbetyg

Om du inte har ett slutbetyg från gymnasiet kan du studera på vuxenutbildningen och få ett slutbetyg. Dina studier måste vara avslutade senast 1 juli 2025 för att vi ska kunna utfärda ett slutbetyg. Om du inte slutför studierna innan dess kan du bli tvungen att läsa om ett stort antal kurser.

Gymnasieexamen

Ska du läsa mot en gymnasieexamen inom vuxenutbildning ska den omfatta 2400 poäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning vilket innebär att en övervägandedel av kurserna ska vara inriktade mot ett program.

För att kunna genomföra studierna på bästa sätt är det viktigt att regelbundet se över planeringen med en studie- och yrkesvägledare.

Utländska betyg

Du som har en avslutad gymnasial eller akademisk utbildning ska skicka in dessa för bedömning till Universitets- och högskolerådet. Om du har betyg på ett annat språk än spanska, franska, tyska och engelska behöver du göra en översättning innan du skickar in dem för bedömning.

För översättning av utländska betyg ska du kontakta Kammarkollegiet. Där kan du söka auktoriserade översättare till ditt språk.

Mer om bedömning av utländska betyg och översättning av betyg.

Beställa betyg

Tog du examen efter augusti 2014 finns dina betyg i den nationella betygsdatabasen.

Nationella betygsdatabasen 

Betyg med slutdatum före augusti 2014

Du som har läst och fått betyg i kurser från vuxenutbildningen innan augusti 2014 kan göra en beställning av betygskopia på Botkyrka kommuns webbplats:
Betygskopia – beställning – Godkännande (botkyrka.se)

Studera på högskola eller universitet

Universitets- och högskolerådet ansvarar för antagning och studieinformation.

Studera.nu för dig som vill veta mer om högskolestudier och

Antagning.se för dig som ska anmäla dig.