Aktuella och kommande sökperioder till grundläggande och gymnasiala kurser

Ansökningsperioder för kurser och kurspaket 2024

Gymnasiala kurser och kurspaket:
  • Kursstart 9 september: Ansök mellan 1/4 – 14/7
  • Kursstart 14 oktober: Ansök mellan 3/6 – 18/8
  • Kursstart 18 november: Ansök mellan 3/6 – 22/9
Grundläggande kurser:
  • Kursstart 14 oktober: Ansök mellan 13/5 – 25/8