Aktuella och kommande sökperioder till grundläggande och gymnasiala kurser

Ansökningsperioder för kurser och kurspaket 2023

Gymnasiala kurser och kurspaket:
  • Kursstart 7 augusti 2023: Ansökan mellan 3/4 – 11/6
  • Kursstart 11 september 2023: Ansök mellan 3/4 – 16/7
Grundläggande kurser:
  • Kursstart 7 augusti 2023: Ansök mellan 12/3 – 6/6
  • Kursstart 16 oktober 2023: Ansök mellan 15/5 – 10/9