Aktuella sökperioder till grundläggande och gymnasiala kurser

Ansökningsperioder för kurser och kurspaket 2022

Gymnasiala kurser och kurspaket:
  • Kursstart 9 januari 2023: Ansök mellan 26/9 – 13/11 2022
  • Kursstart 13 februari 2023: Ansök mellan 26/9 – 18/12 2022
Grundläggande kurser:
  • Kursstart 9 januari 2023: Ansök mellan 20/10 – 5/12 2022