Aktuella sökperioder till gymnasiala utbildningar

Ansökningsperioder för kurser och utbildningar 2021 – 2022

  • Kursstart 7 februari 2022 – Ansök senast 12/12-2021
  • Kursstart 14 mars 2022 – Ansök senast 16/1-2022
  • Kursstart 18 april 2022 – Ansök senast 20/2-2022