Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning för vuxna som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi har olika kurser och en lärlingsutbildning som du kan välja mellan.

Det finns fyra olika starttillfällen per år för att börja en kurs: januari, mars, augusti och oktober. Lärlingsutbildningen har kursstart i januari och augusti.

Sökbara kurser

Svenska

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
 • söka och värdera information från olika källor.

Kurskod: SGRSVE7

–––––––––––––––

Svenska som andraspråk

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
 • söka och värdera information från olika källor.

Kurskod: SGRSVA7

–––––––––––––––

Matematik

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • de fyra räknesätten
 • förstå tid och olika tidsbegrepp
 • förstå pengars värde och hur pengar kan växlas
 • att lösa matematiska vardagliga problem med huvudräkning, skriftilga metoder och minriräknare
 • grundläggande procenträkning

Kurskod: SGRMAT7

–––––––––––––––

Geografi

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • namn och läge på olika länder och platser i världen
 • hur vi påverkar miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling
 • kontinenternas och världshavens lägen
 • kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
 • fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap
 • ord, begrepp och symboler inom ämnet geografi
 • jordens klimat- och vegetationszoner.

Kurskod: SGRGEO7

–––––––––––––––

Samhällskunskap

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter
 • demokrati och politik
 • hur det svenska samhället fungerar
 • yrken och olika verksamheter i samhället
 • hur människor lever och arbetar i andra länder
 • hur media påverkar oss
 • hur miljön påverkas av vårt sätt att leva.

Kurskod: SGRSAM7

–––––––––––––––

Engelska

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser
 • samtal om vardagliga ämnen
 • enklare presentationer
 • dramatiseringar och rollspel på lätt engelska

Kurskod: SGRENG7

–––––––––––––––

Trafikantkunskap

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • olika trafikmiljöer och trafiksituationer
 • trafikregler
 • behörigheter som krävs för att framföra olika fordon
 • risker och ansvar i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön.

Kurskod: SALTRA5

–––––––––––––––

Teknik

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • jämföra och reflektera över tekniska och digitala lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • använda teknikområdets ord, begrepp och symboler.

Kurskod: SGRTEK7

–––––––––––––––

Historia

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid.
 • några betydelsefulla historiska personer i svensk historia.
 • andra världskriget och hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor och stater, samt förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • vad historiska källor kan berätta om människors olika levnadsvillkor i skilda delar av världen, till exempel om högkulturer, kolonisation och slaveri.
 • människors levnadsförhållanden i olika tider.

Kurskod: SGRHIS7

–––––––––––––––

Natur och miljö

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • kunskaper om människa och natur,
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Kurskod: SGRNAT7

–––––––––––––––

Lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildningen ger dig kunskap om och erfarenhet av hur det är att vara på en arbetsplats under en längre tid. Du får praktiskt lärande (praktik) ute på en arbetsplats och teoretiskt lärande hos oss i skolan. Utbildningen är 1,5 år lång.

Våra lärlingsutbildningar har tre olika inriktningar:

 • Handel och service, med praktik i butik eller på lager
 • Omsorg och service, med praktik på förskola eller äldreboende
 • Restaurang och bageri

Du ansöker genom att ladda ner de ifyllningsbara PDF:erna nedan, som du sedan fyller i och e-postar till larvuxcenter@botkyrka.se

Ansökan kurser Lärvuxcenter

Ansökan lärlingsutbildning

Kontakta lärvuxcenter