Komvux som särskild utbildning

Särskild utbildning för vuxna som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi har olika kurser och en lärlingsutbildning som du kan välja mellan.

Det finns fyra olika starttillfällen per år för att börja en kurs: januari, mars, augusti och oktober. Lärlingsutbildningen har kursstart i januari och augusti.

Sökbara kurser

Svenska

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
 • söka och värdera information från olika källor.

Kurskod: SGRSVE7

Svenska som andraspråk

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • skriva texter för olika syften och mottagare.
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier.
 • söka och värdera information från olika källor.

Kurskod: SGRSVA7

Matematik

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • de fyra räknesätten
 • förstå tid och olika tidsbegrepp
 • förstå pengars värde och hur pengar kan växlas
 • att lösa matematiska vardagliga problem med huvudräkning, skriftilga metoder och minriräknare
 • grundläggande procenträkning

Kurskod: SGRMAT7

Geografi

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • namn och läge på olika länder och platser i världen
 • hur vi påverkar miljön och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling
 • kontinenternas och världshavens lägen
 • kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler
 • fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap
 • ord, begrepp och symboler inom ämnet geografi
 • jordens klimat- och vegetationszoner.

Kurskod: SGRGEO7

Samhällskunskap

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • grundläggande mänskliga rättigheter och skyldigheter
 • demokrati och politik
 • hur det svenska samhället fungerar
 • yrken och olika verksamheter i samhället
 • hur människor lever och arbetar i andra länder
 • hur media påverkar oss
 • hur miljön påverkas av vårt sätt att leva.

Kurskod: SGRSAM7

Engelska

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser
 • samtal om vardagliga ämnen
 • enklare presentationer
 • dramatiseringar och rollspel på lätt engelska

Kurskod: SGRENG7

Trafikantkunskap

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • olika trafikmiljöer och trafiksituationer
 • trafikregler
 • behörigheter som krävs för att framföra olika fordon
 • risker och ansvar i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön.

Kurskod: SALTRA5

Digital kompetens

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • utvecklingen av informationssamhället
 • olika tekniska plattformar – datorer, surfplattor, smartphones
 • text- och bildbehandling
 • internetbaserade tjänster
 • tekniska begrepp
 • sökning på internet
 • datasäkerhet, lagar, etik och sekretess

Kurskod: INMDIG5

Historia

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • historiska gestalter, händelser och tidsperioder i Sverige från forntid till nutid.
 • några betydelsefulla historiska personer i svensk historia.
 • andra världskriget och hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor och stater, samt förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • vad historiska källor kan berätta om människors olika levnadsvillkor i skilda delar av världen, till exempel om högkulturer, kolonisation och slaveri.
 • människors levnadsförhållanden i olika tider.

Kurskod: SGRHIS7

Naturkunskap

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som vill bli bättre på:

 • växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
 • människans beroende av och påverkan på ekosystemen.
 • energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.
 • människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.
 • människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.’
 • fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen.
 • planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.

Kurskod: NANNAT51

Service och bemötande

Ett lektionspass i veckan.

En kurs för dig som har din dagliga verksamhet ute på en arbetsplats och som vill veta mer om:

 • Hur bemöter jag kunder och arbetskamrater på ett bra sätt
 • Hur vi kan hantera konflikter
 • Vad är en bra arbetsmiljö
 • Hur vi kan hantera stress

Kurskod: SECSER51

Lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildningen ger dig kunskap om och erfarenhet av hur det är att vara på en arbetsplats under en längre tid. Du får praktiskt lärande (praktik) ute på en arbetsplats och teoretiskt lärande hos oss i skolan. Utbildningen är 1,5 år lång.

Våra lärlingsutbildningar har tre olika inriktningar:

 • Handel och service, med praktik i butik eller på lager
 • Omsorg och service, med praktik på förskola eller äldreboende
 • Restaurang och bageri

Du ansöker genom att ladda ner de ifyllningsbara PDF:erna nedan, som du sedan fyller i och e-postar till larvuxcenter@botkyrka.se

Ansökan kurser Lärvuxcenter

Ansökan lärling Lärvuxcenter

Kontakta lärvuxcenter