Antagning

Så fungerar antagningen

På grund av begränsade resurser inom vuxenutbildning är alla sökande inte garanterade en plats på kurs eller kurspaket. Om det finns fler behöriga sökande än platser görs ett urval. Urvalet görs utifrån nationella lagar och regler där den med störst behov av utbildning antas.

Kurs med godkänt betyg (lägst G/E) får inte läsas om. För att höja betyg i en redan godkänd kurs finns det möjlighet att göra prövning. En prövning kostar 500 kr/kurs och det är skolorna på ansökningssidan som tillhandahåller prövningar och information.

Om du söker grundläggande vuxenutbildning har du rätt till en plats om du är behörig.

Besked om antagning​

Antagningsbesked skickas av kommunen. Datum för antagningsbesked står vid respektive kurs på ansökningssidan. Har du blivit antagen står det ”Fördelad”. Har du inte blivit antagen står det ”Ej godkänd”. Är du antagen får du mer information från respektive skola cirka en vecka innan kursstart. För frågor om ditt antagningsbesked, kontakta Vägledningsenheten

 

Kontakta studie- och yrkesvägledningen