Antagning och överklagan

Så fungerar antagningen

På grund av begränsade resurser inom vuxenutbildning så är man inte garanterad en studieplats. Om det finns fler behöriga sökande görs ett urval. Urvalet görs utifrån nationella lagar och regler där den med lägst utbildningsbakgrund har företräde.

Vid ansökan till fristående gymnasiekurser ges företräde till kurser som krävs för grundläggande behörighet framför särskild behörighet.

Har du ett tidigare underkänt betyg är du inte garanterad en plats inom vuxenutbildningen.

Du kan göra prövning om du läst kursen tidigare och inte blivit godkänd, vill ha högre betyg eller inte är antagen.

Om du söker grundläggande vuxenutbildning har du rätt till en plats om du är behörig.

Besked om antagning​

Är du antagen får du kallelse till kurs/utbildning direkt från utbildningsanordnaren, minst en vecka innan kursstart. Är du inte antagen får du besked från oss i kommunen.

Överklagan​

Du ska överklaga inom tre veckor. Det gör du genom att skicka ett brev till vägledningsenheten på Botkyrka Vuxenutbildning. Du skickar din överklagan till:

Botkyrka Vuxenutbildning, Vägledningsenheten, Gröndalsvägen 20, 147 30 Tumba

Skriv ned och tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Ange personnummer, adress och telefonnummer samt skriv under din överklagan.

Kommunen prövar om beslutet ska ändras. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar kommunen det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om överklagan på Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Kontakta vuxenutbildnningen