SFI park och trädgård

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av en framtid inom park- och trädgårdsskötsel. Efter kursen kan du bland annat få arbete i en kommun eller ett privat företag.

SFI park och trädgård

Om du har kommit till Sverige från ett annat land och är intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen i Sverige är det här en utbildning för dig.

SFI park och trädgård

SFI park och trädgård passar dig som vill arbeta med skötsel i parker och trädgårdar. Det är en kombinationsutbildning. Det betyder att du studerar SFI kurs C eller D och gymnasiekurser samtidigt. Efter utbildningen kan du söka arbete.

Om utbildningen

SFI park och trädgård har lektionsundervisning varvat med praktisk träning. En sfi-lärare och en trädgårdslärare arbetar tillsammans både i lektionssalen och utomhus. Kursen håller på i ett år. Kursen finns i Gula Villan i Alby och är ett samarbete mellan Vux 5 (Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn), Skillebyholm och Boodla.

Innan jag började utbildningen kunde jag inte så mycket svenska, nu lär jag mig mer och mer svenska för varje dag. Jag visste inte heller hur man planterade och nu kan jag plantera både blommor och grönsaker.

Utbildningens innehåll

  • Växtkunskap 1
  • Skötsel av utemiljöer
  • Beskärning och trädvård
  • Trädgårdsodling
  • Orienteringskurs i digital studieteknik
  • SFI kurs C och/eller D

Efter utbildningen ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
  • Fått kunskaper i växtkunskap, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård och trädgårdsodling/plantskoleväxter.
  • Lärt dig använda digitala verktyg för studier och arbete.

Vill du ansöka till utbildningen?

Du behöver vara klar med kurs B innan du söker. Skriv ut ansökan, fyll i och lämna den till din hemkommun. Din lärare eller en studievägledare kan hjälpa dig.