Svenska med inriktning park och trädgård

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av en framtid inom park- och trädgårdsskötsel. Efter kursen kan du bland annat få arbete i en kommun eller ett privat företag.

Om du har kommit till Sverige från ett annat land och är intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen i Sverige är det här en utbildning för dig.

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
  • Fått kunskaper i växtkunskap, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård och trädgårdsodling/plantskoleväxter.
  • Lärt dig använda digitala verktyg för studier och arbete

Nivån på studierna i svenska är SFI kurs C och D. Yrkeskurserna och orienteringskursen i digital studieteknik är på gymnasial nivå. När du nått målen för respektive kurs får du ett betyg.

Om utbildningen

SFI park och trädgård har lektionsundervisning varvat med praktisk träning. En sfi-lärare och en trädgårdslärare arbetar tillsammans både i lektionssalen och utomhus. Kursen håller på i ett år. Kursen finns i Gula Villan i Alby och är ett samarbete mellan Vux 5 (Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn), Skillebyholm och Boodla.

  • Innan jag började utbildningen kunde jag inte så mycket svenska, nu lär jag mig mer och mer svenska för varje dag. Jag visste inte heller hur man planterade och nu kan jag plantera både blommor och grönsaker. Det finns olika sorters träd och blommor, jag visste inte vad de hette. Tack vare utbildningen har jag lärt mig vad de heter och när min familj frågar så jag kan svara. Det gör mig väldigt glad, säger Walaa, studerande på SFI park och trädgård.

Kursinehåll

  • Växtkunskap 1
  • Skötsel av utemiljöer
  • Beskärning och trädvård
  • Trädgårdsodling
  • Orienteringskurs i digital studieteknik

Bor du i en annan kommun än Botkyrka?

Du söker till vår utbildning genom din hemkommun. Du måste fylla i ansökningsblanketten och vända dig till din hemkommunsd studie- och yrkesvägledare eller den skola du går i. Din hemkommun behandlar din ansökan och skickar den till oss.

Folder SFI_Park och tradgård