Svenska med inriktning park och trädgård

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av en framtid inom park- och trädgårdsskötsel. Efter kursen kan du bland annat få arbete i en kommun eller ett privat företag.

Om du har kommit till Sverige från ett annat land och är intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen i Sverige är det här en utbildning för dig.

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort.
  • Fått kunskaper i växtkunskap, skötsel av utemiljöer, beskärning och trädvård och trädgårdsodling/plantskoleväxter.

Nivån på studierna i svenska är SFI kurs C och D. Yrkeskurserna är på gymnasial nivå. När du nått kursmålen för respektive kurs får du ett betyg.

Om utbildningen

SFI park och trädgård har lektionsundervisning varvat med praktisk träning. En sfi-lärare och en trädgårdslärare arbetar tillsammans både i lektionssalen och utomhus. Kursen håller på i ett år. Kursen finns i Gula Villan i Alby och är ett samarbete mellan Vux 5 (Botkyrka, Huddinge, Salem, Södertälje och Nykvarn), Skillebyholm och Boodla.

Bor du i en annan kommun än Botkyrka?

Du söker till vår utbildning genom din hemkommun. Du måste fylla i ansökningsblanketten och vända dig till din hemkommunsd studie- och yrkesvägledare eller den skola du går i. Din hemkommun behandlar din ansökan och skickar den till oss.

Folder SFI_Park och tradgård