Svenska för akademiker och yrkesutbildade (SFX)

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden.

Du kan söka till SFI för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Utbildningarna ges inom följande yrkesgrupper:

 • arkitekter
 • bussförare
 • ekonomer
 • entreprenörer
 • hantverkare
 • ingenjörer
 • jurister
 • lastbilsförare
 • medicinsk personal
 • pedagoger
 • programmerare
 • samhällsvetare
 • vårdpersonal

Läs mer om SFX och de yrkesinriktade kurserna på Svenska för yrkesutbildades webbplats eller ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.