Samhällsorientering

Kursen ger dig som är ny i Sverige kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursinnehåll

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Den ger dig kunskap om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Det här ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 65 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan
 • eller är anhöriginvandrare (och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år)

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare

Anmälan

Du kan anmäla dig genom att kontakta oss.

Telefon: 070-339 10 96
E-post: betty.quiroga@botkyrka.se
Besöksadress: Gröndalsvägen 20, Tumba

Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor om kursen.