Språksatsning ger tryggare medborgare och modigare medarbetare

Vi gratulerar senaste kullen undersköterskor, som i fredags diplomerades efter 40 veckors språkutbildning i svenska. Inom kort finns möjlighet för fler kollegor att kompetensutveckla sig.

En fungerande kommunikation är viktig för att våra äldre ska känna sig trygga och kunna påverka sin vård och omsorg. Därför satsar Botkyrka, sedan flera år, på att erbjuda befintliga medarbetare kompetensutveckling i svenska språket. I fredags, den 31 mars, diplomerades den senaste kullen med undersköterskor som utvecklat sina språkkunskaper.

Ger mod att delta i samtal
Efter det avslutande språktestet, som satte punkt för den 40 veckor långa kompetensutvecklingen, kunde de åtta studenterna pusta ut och ta emot sina diplom. Vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius och kursledaren Maria Berganäs var på plats för att gratulera och sedan blev det en gemensam fika för att fira.

HR-koordinatorn Carolina Rodriguez berättar att kursdeltagarna, i samband med fikastunden, sade att utbildningen hjälpt dem både privat och i arbetet.

– De berättade att den gett dem mod att ta mer plats och att delta i samtal, vilket är väldigt glädjande. De har också fått positiv återkoppling från sina chefer som upplever att deras svenska har förbättrats.

Stressfri atmosfär, små grupper och individfokus ger gott resultat
Språksatsningen drivs av Botkyrka vuxenutbildning och organiseras av kommunen själv, vilket är ganska ovanligt. Fokuset ligger på individen och yrkesspråket men även på att skapa en stressfri atmosfär där eleverna har kul och stärker sig själva och varandra. För att ge ett så bra resultat som möjligt hålls utbildningen i mindre grupper om cirka 10 personer. Tidigare kursresultat och statistik visar att mindre grupper ger störst kunskapsökning.

Rör både arbetsliv och samhällsliv
HR-koordinatorn Carolina Rodriguez berättar att alla som går kursen har olika behov och att det därför, innan kursen startar, görs en kartläggning över språknivå.

– Kursdeltagarna får individuellt testa sin läs- skriv- och hör-förståelse. Sedan matchas grupper med deltagare som ligger på ungefär samma språkliga nivå. På det sättet kan läraren anpassa upplägget så att deltagarna få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Men gemensamt för alla är ju att de arbetar inom vården och omsorgen i Botkyrka.
– Kursen är anpassad efter kursdeltagarnas faktiska behov och kretsar främst kring ämnen, samtal och ord som rör arbetslivet. Men den handlar inte bara om vård och omsorg utan ska också bidra till att göra det lättare för deltagarna att delta i samhällslivet, avslutar Carolina.

 

NYA KURSTILLFÄLLEN INOM KORT
I augusti startar nästa språksatsning för undersköterskor. Då kommer det att finnas plats för cirka 20 personer, uppdelat på två grupper. Är du eller dina medarbetare intresserade av att delta i kompetensutvecklingen i språk? Anmälan sker, senast den 5 maj, av chefen via kalendariet.

Kontaktperson
Carolina Rodriguez, HR-koordinator
carolina.rodriguez@botkyrka.se