Nytt samarbete ska ge fler Botkyrkabor möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden

I höst inleder Botkyrka kommun och Nema Problema ett samarbete.

Samarbetet innebär att  innebär att ett 30-tal vuxna studerande från de yrkesorienterade SFI utbildningarna, kommer genom Nema Problemas mentorsprogram att bli tilldelade en mentor som ska hjälpa dem att ta steget ut på arbetsmarknaden

.