Vuxenutbildning

Nio YH-utbildningar startar på Xenter till hösten

Myndigheten för yrkeshögskolan har lämnat sitt besked om vilka av årets utbildningsansökningar som får starta. Xenter fick två ansökningar beviljade utöver de sju som redan var klara för höststart. Totalt sett startar nio YH-utbildningar till hösten på Xenter Yrkeshögskola.

”Yrkeshögskolan är viktig för Botkyrkas utbildningsutbud och för att möta arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov. Att fler får möjlighet till jobb och ett självständigt liv är prioriterat och det är därför glädjande att vi kan erbjuda ett sådant varierat utbud”, säger Dag Ahlse (C) ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

De två beviljade YH-utbildningarna är Hiss- och rulltrappstekniker samt Marin servicetekniker. Nytt för i år är att utbildningen Hiss- och rulltrappstekniker har tagit bort behörighetskravet på el-lära. Den kursen är nu inbakad i utbildningen, så nu kan äntligen alla bli hisstekniker, och de behövs verkligen!

”Det är med stolthet vi tar oss an det förtroende som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett våra teknikutbildningar. Vi har länge haft som strategi att bygga upp fysiska labbmiljöer för att kunna ge bästa kompetens till våra studerande. Det gör att de är mer självgående redan när de kommer ut på sin företagspraktik”, säger Erika Borgfors, tf chef Xenter Yrkeshögskola.

Xenter Yrkeshögskola kommer från och med hösten 2023 att erbjuda nio avgiftsfria och CSN-berättigade YH-utbildningar med riksintag:
• 3D-tekniker, 2 år
• Elkonstruktör (distans, halvfart), 3 år
• Fastighetsförvaltare, 2,5 år
• Hiss- och rulltrappstekniker, 1 år
• Livesändningsspecialist, 1,5 år
• Marin servicetekniker, 1 år
• Medicinsk sekreterare, 2 år
• Trafiklärare, 1,5 år
• VFX-artist, 2,5 år

Alla YH-utbildningar är eftergymnasiala och riktade mot bristyrken, det vill säga yrkeskategorier där det inte finns tillräckligt med utbildad personal att rekrytera. Den som fullgör sin utbildning har alltså mycket goda förutsättningar att få jobb inom yrket.

Varmt välkommen till Xenter Yrkeshögskola!
Här kan företagare vara med och påverka vilka yrkeshögskoleutbildningar som Xenter ansöker om att få starta och utbildningarnas innehåll. Just samarbetet med företagen är nyckeln till framgången med YH-utbildningarna. Tack vare samarbetet med 700 företag kan Xenter erbjuda Botkyrka och Sverige rätt kompetensförsörjning.