Victor Roa, Sahnaz Khatoon och Bahemuka Kiiza Richard skördar kålen snabbt och effektivt. Stammarna och de minsta bladen lämnas kvar till en eventuell skörd i december.Maja Johansson

Mitt i Botkyrka skriver om SFI Park och trädgård

"I Gula villan mellan Alby och Fittja kombineras grönsaksodling med svenskalektioner. Resultatet blir gemenskap, jobbmöjligheter och bättre språkutveckling. Mitt i följde med på årets sista skörd."

SFI Park och skötsel är ett samarbete mellan Boodla, Skillebyholm och Botkyrkas vuxenutbildning. Undervisningen sköts av en trädgårdslärare och SFI-läraren Evelina Rubinsson.

– Deltagarna utvecklar sitt talade språk jättebra om man jämför med vanlig SFI-utbildning. Det är avslappnad stämning och alla kommer till tals. Man vågar göra fel, vilket är nödvändigt om man ska lära sig ett språk, säger Evelina Rubinsson.

Trädgårdskursen är på gymnasial nivå vilket hon menar ofta är svårt för den som inte kan språket. Men i kombination med kurserna i svenska fungerar det bra.

– Man lär sig bättre av att jobba praktiskt och i en liten grupp. De är ambitiösa och pratar svenska med varandra på rasterna.

Läs hela artikeln i Mitt i Botkyrka