Dags att beställa examensbevis/slutbetyg

Sista dagen att beställa examensbevis/slutbetyg inför sista kompletteringsdag till höstterminen är 16 juni 2022.

Beställningen görs på vagledare@botkyrka.se eller genom att ringa. Se telefontider under Kontakt